Informacja dla absolwentów Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie Florysta
dodany przez Marcin Bednarz dnia 2018-09-19

Informujemy absolwentów Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie Florysta, zdających egzamin zawodowy w sesji czerwiec-lipiec 2018 r., że suplement do dyplomu wydawany jest na wniosek zdającego.
Wniosek do pobrania znajduje się na stronie www.oke.krakow.pl w zakładce:

 

Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów >> Wnioski >> Wniosek o wydanie suplementów/duplikatów suplementów

 

lub

 

Egzamin zawodowy z kwalifikacji >> Organizacja egzaminu >> Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do dyplomów >> Wniosek o wydanie suplementów/duplikatów suplementów.

 

Wypełniony wniosek należy wysłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na adres: 31-978 Kraków, os. Szkolne 37

Marcin Bednarz

        
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020