Finisz Projektu „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”
dodany przez Marcin Bednarz dnia 2018-06-18
 
2018Jun1821351118913100.jpg

W dniu 15 czerwca br., w naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca Projekt „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”.

 

Na jej wstępie Pani Dyrektor -  Bożena Cząstka przywitała licznie przybyłych Gości - wśród nich Panią Jolantę Kopciuch-Szmyd – zastępcę naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna, Pana Juraja Bochna - dyrektora Hornošarišskégo Osvetovégo Strediska w Bardejovie, Dyrekcję, nauczycieli i młodzież szkoły zawodowej w Bardejovie, jak również nauczycieli i uczniów Naszej szkoły oraz zaproszonych na konferencję przedstawicieli instytucji oświaty i rynku pracy oraz mediów. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób.

 

W pierwszej części konferencji sprawozdanie z realizacji mikroprojektu przedstawił Pan Marcin Bednarz, który poinformował o celach Projektu oraz efektach jakie udało się osiągnąć, m.in. zaprezentował utworzone w jego ramach kursy e-learningowe na platformie Moodle.  Zaznaczył też, że Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020.

 

W ramach Projektu młodzież miała możliwość skorzystania z różnych form wsparcia.

Niektóre z nich to:

 

Podczas konferencji następnie głos zabrał Pan Juraj Bochna - dyrektor Hornošarišskégo Osvetovégo Strediska w Bardejovie, który podziękował wszystkim za uczestnictwo w Projekcie, jak również przedstawił informacje na temat działań projektowych po stronie słowackiej.

 

Istotną częścią konferencji był czas, kiedy głos zabrała również młodzież naszej szkoły. Natalia Lidwin i Bartosz Bochnia, uczniowie klasy II Technikum, opowiedzieli o swoich wrażeniach z uczestnictwa w Projekcie. Wyrazili również ochotę uczestnictwa w kolejnych tego typu inicjatywach.

 

W drugiej części konferencji miały miejsce następujące prelekcje:

 

  1. „Korzyści z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji” – Grzegorz Kuźniarowicz, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii.
  2. „Agroturystyka na pograniczu polsko-słowackim” – Robert Bury, ekspert z zakresu agroturystyki i współpracy transgranicznej, koordynator projektów PL-SK.
  3. „Rynek pracy w kontekście polsko-słowackim. Szanse i wyzwania związane ze współpracą przygraniczną” – Dominik Łazarz, ekonomista, wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej przy WSIiZ w Rzeszowie.
  4. „Mobilność pracowników szansą dla pogranicza polsko-słowackiego” – Sylwia Mazur, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów, WSIiZ w Rzeszowie.

 

Po zakończeniu wystąpień Pani Dyrektor podziękowała Gościom oraz wszystkim osobom przybyłym na konferencję i zaprosiła na poczęstunek. Zgodnie z programem konferencji, po zakończeniu przerwy obiadowej odbyły się panele dyskusyjne poświęcone poruszanym wcześniej zagadnieniom oraz możliwościom dalszej współpracy, w których uczestniczyli przedstawiciele partnerów Projektu oraz zaproszeni prelegenci.

 

Całość konferencji była tłumaczona na bieżąco na język słowacki, dzięki zapewnieniu udziału tłumacza. Z Projektu sfinansowane zostały również transport gości ze Słowacji oraz catering.

 

Konferencja pokazała, że realizacja Projektu przyniosła zakładane efekty i pozwoliła na stworzenie zaplecza technicznego i merytorycznego do realizacji ciekawych inicjatyw edukacyjnych w Naszej szkole.

 

Marcin Bednarz

 

Galeria zdjęć       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020