Komunikat dla słuchaczy
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-05-22

Dyrekcja szkoły informuje słuchaczy, że od 7 VI (tj. czwartek) rozpoczyna się sesja egzaminacyjna.

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminów jest:


1. Zaliczenie prac kontrolnych na ocenę pozytywną z każdego przedmiotu,
2. Osiągnięcie minimum 50% frekwencji na zajęciach z każdego przedmiotu.

 

W uzasadnionych przypadkach, przedłużyć sesję egzaminacyjną mogą tylko osoby dopuszczone do egzaminów, które dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne podanie do Dyrekcji szkoły.

        
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2019