Rekrutacja na staże wakacyjne
dodany przez Aneta Bator dnia 2018-05-08

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie
„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”


Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).


Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7
w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:

1)    „Staż zawodowy” - dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych)

oraz dla zawodu F (fototechnik).


Staż odbywa się w lipcu lub sierpniu 2017 r, u pracodawców z branży związanej z zawodami, w których kształcą się uczniowie, trwa 4 tygodnie (150 godzin), stażyści otrzymują wynagrodzenie.

 

Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.


Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator

Osoby zainteresowane udziałem w tej formie wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu .

Termin składania formularzy:
od 14 maja do 24 maja 2018 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w stażach, które wzbogacają i rozwijają wiedzę i umiejętności zawodowe!


szkolny koordynator projektu
Aneta Bator

        
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2021