Nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
dodany przez Aneta Bator dnia 2018-01-24

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie
 

„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

 

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).

Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7 w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:


1)    „Kurs fotografii” - dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych) – realizacja planowana od lutego do czerwca 2018 r.

2)    „Kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi” – dla zawodu F (fototechnik) - realizacja planowana od lutego do czerwca 2018 r.

3)    „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych” -  dla zawodu TCPG i fototechnik - realizacja planowana od marca do czerwca 2018 r.

 

Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.

Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator

Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych formach wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami w biurze projektu.
        

   Termin składania formularzy:
od 24 stycznia do 26 stycznia 2017 r.

oraz


od 13 lutego do 15 lutego 2017 r.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych kursów, które wzbogacają i rozwijają wiedzę i umiejętności zawodowe!

 

szkolny koordynator projektu
Aneta Bator

  Ogłoszenie o naborze PDF >>>  
     
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020