WYJAZD STUDYJNY
dodany przez Aneta Bator dnia 2017-11-29
 
2017Nov2922582304347900.jpg

WYJAZD STUDYJNY
uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

 

W dniach 9-10 listopada 2017 r. miało miejsce kolejne działanie zaplanowane w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”.

 

Uczniowie klasy III i IV Technikum nr 7 w ZSKU kształcący się w zawodach fototechnik i technik cyfrowych procesów graficznych wzięli udział w wyjeździe studyjnym do zakładów poligraficznych w Krakowie i Rzeszowie.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z wyposażeniem i przebiegiem procesu produkcyjnego w zakładach branży poligraficznej. Takie zakłady, to potencjalne miejsca pracy dla uczniów Technikum nr 7 po ukończeniu szkoły.
 

W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy zwiedzali drukarnię Rafael, która zlokalizowana jest w Krakowie przy ulicy Dąbrowskiego 16.

Po wizycie w drukarni znalazł się czas na zwiedzanie historycznego i pięknego Krakowa.
W drugim dniu miał miejsce przejazd do Rogoźnicy koło Rzeszowa, do Zakładu Poligraficznego Offset Druk.  Ten zakład jest bardzo nowoczesny, posiada w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne, specjalizuje się w wysokojakościowym druku arkuszowym dużych formatów.

 

Kierownikiem wycieczki, a zarazem osobą, która włożyła dużo pracy w przygotowanie i zorganizowanie wyjazdu był Pan Bogdan Skotnicki – nauczyciel prowadzący zajęcia informatyczne z przedmiotów zawodowych w technikum. Pozostali opiekunowie, to: Ewa Wajs, Krystyna Wilk i Artur Kuliga – również nauczyciele przedmiotów zawodowych.


Projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 
 

Wjazd studyjny Kraków 2017       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2019