Konkurs literacko-plastyczny pod hasłem - Być jak Wyspiański.
dodany przez E. Gancarz dnia 2017-11-07

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs literacko-plastyczny pod hasłem -  Być jak Wyspiański.

Zachęcamy młodzież do wykonania prac plastycznych techniką dowolną (ołówek, farby-akwarele,-  plakatowe, collage) itp. utrzymanych w klimacie obrazów Mistrza. Prace prosimy wykonać w formacie A3, do 30 listopada.

W kwestii utworów literackich mile widziane są: wiersz lub proza. W przypadku prozy prosimy o co najmniej 1000 słów. Tematyka nie jest narzucona, zdajemy się na inwencję młodych twórców. Liczymy na waszą pomysłowość i oryginalność. Serdecznie zachęcamy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi początkiem grudnia. Bliższych szczegółów udziela…Opiekun samorządu: E. Gancarz

        
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2018