Nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
dodany przez Aneta Bator dnia 2017-10-17

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie
„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).

Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7 w Krośnie w zawodzie TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych) oraz F (fototechnik) do udziału w wyjeździe studyjnym do firm poligraficznych w Krakowie i Rogoźnicy koło Rzeszowa.

Wyjazd odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2017 r. Zapraszamy chętnych uczniów kl. III i IV TCPG/F do składania wniosków u szkolnego koordynatora projektu.

Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.


Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator
Osoby zainteresowane udziałem w tej formie wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu.

Termin składania formularzy:
od 17 października do 24 października 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym,  który wzbogaci wiedzę i umiejętności zawodowe oraz pozwoli na miłe spędzenie czasu!

 

szkolny koordynator projektu
Aneta Bator

        
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2019