WAKACYJNE STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju”
dodany przez Aneta Bator dnia 2017-10-16
 
2017Oct1716495372418800.jpg

Uczniowie klasy IV TCPG/F w ZSKU w Krośnie odbywali staże zawodowe w czasie wakacji. Pracowali i uczyli się w firmach fotograficznych, reklamowych
i poligraficznych w Krośnie i okolicach. Uczniowie otrzymali od pracodawców zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia, które będą dodatkowym atutem na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

Staże trwające 4 tygodnie ukończyli: Klaudia Dziedzic, Gabriela Wityńska, Bernadetta Baran, Angelika Krzywda, Klaudia Szafrańska, Karolina Bulewicz, Oliwia Szteliga, Karolina Gierek, Kacper Klamut, Konrad Nowotyński.

Pracodawcy wysoko ocenili wiedzę, umiejętności i kulturę osobistą uczniów naszej szkoły. Cieszymy się, że staże posłużyły nawiązaniu kontaktów z lokalnym rynkiem pracy i rozpowszechnianiu dobrej opinii o ZSKU w środowisku.


Staże są elementem realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Galeria zdjęć

        
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2019