Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży
dodany przez A. Korab dnia 2017-09-13
 
2017Sep1514402614495600.jpg

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”
Umberto Eco

 


W dniu 11. września 2017 roku, podczas zorganizowanego przez szkołę zebrania z Rodzicami, gościliśmy Panią Krystynę Biernacką - Kierownika Działu Wypożyczeń Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie.
Zgromadzonym rodzicom przedstawiona została prezentacja multimedialna na temat Wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży. W prezentacji, prelegentka podkreśliła, że:
„Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych ucznia jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych szkoły i domu”.
Omówiła także podstawowe funkcje książki, jak również zwróciła uwagę na rolę rodziny w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych.
Zwracając się do Rodziców, przekazała im ciekawą literaturę przedmiotu oraz ulotki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, która jest placówką wspomagającą zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Mam nadzieję, że przybliżenie tej tematyki wpłynie pozytywnie na postrzeganie roli książki w życiu dorastającej młodzieży.       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2018