Ubezpieczenie dla słuchaczy
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-09-15

Dyrekcja szkoły informuje  słuchaczy, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kwota ubezpieczenia opiewa na 10.000 zł, zaś składka wynosi 40 zł.
Chętni słuchacze proszeni są o wpłacanie składki (czyli 40 zł) do opiekunów semestrów do dnia 21 września br.
        
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2018