Zakończenie „kursu projektowania i zarządzania stronami internetowymi”
dodany przez Aneta Bator dnia 2017-06-22
 
22342505182800.jpg

ZAKOŃCZENIE „KURSU PROJEKTOWANIA I ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI” w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju”

W dniu 22 czerwca 2017 r. w uczniowie kl. III Fototechnik w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie ukończyli „Kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi” i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych, ciekawych umiejętności.

Kurs obejmujący 84 godziny zajęć ukończyli: Gabriela Wityńska, Bernadetta Baran, Angelika Krzywda, Klaudia Szafrańska, Anna Gierlicka, Karolina Bulewicz, Sabina Borek, Oliwia Szteliga, Monika Mastyj i Karolina Gierek

Zajęcia prowadził Bogdan Skotnicki.

Uczniowie wykorzystali okazję rozwoju swoich zainteresowań i z pewnością zwiększyli swoje szanse na wymagającym rynku pracy.

Kurs był jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.


       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2019