ZAKOŃCZENIE „KURSU FOTOGRAFII”
dodany przez Aneta Bator dnia 2017-06-20
 
22064385565700.jpg

ZAKOŃCZENIE „KURSU FOTOGRAFII” w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju”

W dniu 20 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie odbyły się ostatnie zajęcia trwającego od marca b.r. „Kursu fotografii” oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających nabycie nowej wiedzy i umiejętności.

Kurs z sukcesem ukończyli uczniowie kl. III Technik Cyfrowych Procesów Graficznych: Paulina Wojnar, Klaudia Dziedzic, Agnieszka Wilusz, Ewa Skiba, Konrad Nowotyński, Kacper Klamut, Jakub Proczek, Adrianna Zbylut, Sylwia Kafel i Daniel Małecki.
Zajęcia prowadził Artur Kuliga.

Uczniowie wykorzystali okazję rozwoju swoich zainteresowań i z pewnością zwiększyli swoje szanse na wymagającym rynku pracy.

Kurs był jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.


       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2019