Rekrutacja na staże wakacyjne
dodany przez Aneta Bator dnia 2017-06-06

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie
„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”


Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).


Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7

w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:
1) „Staż zawodowy” - dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych) oraz dla zawodu F (fototechnik).

Staż odbywa się w lipcu lub sierpniu 2017 r, u pracodawców z branży związanej z zawodami, w których kształcą się uczniowie,  trwa 4 tygodnie (150 godzin), stażyści otrzymują wynagrodzenie.

Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.
Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator
Osoby zainteresowane udziałem w tej formie wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu .

Termin składania formularzy:
od 6 czerwca do 14 czerwca 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w stażach,  które wzbogacają i rozwijają wiedzę i umiejętności zawodowe!


szkolny koordynator projektu
Aneta Bator Ogłoszenie o naborze >>>  
     
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020