Harmonogramy i listy zdających egzamin maturalny 2017.
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-04-26

Proszę o zapoznanie się z harmonogramami pisemnej i ustnej części egzaminu maturalnego oraz z listami zdających w poszczególnych typach szkół.


 Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego >>>  
 Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego >>>  
 Lista zdających LO >>>  
 Lista zdających technikum Nr 7 >>>       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020