Ogłoszenie o naborze do udziału w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
dodany przez A.Bator dnia 2017-01-09
 
14305978043300.jpg

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie
„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”


Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).

Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7
w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:

1) „Kurs fotografii” - dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych) – realizacja planowana od lutego do czerwca 2017 r.
2) „Kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi” – dla zawodu F (fototechnik) - realizacja planowana od lutego do czerwca 2017 r.


Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.
Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny – Aneta Bator
Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych formach wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami w biurze projektu.
       
   Termin składania formularzy:
od 11 stycznia do 13 stycznia 2017 r.
oraz
od 30 stycznia do 3 lutego 2017 r.


Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych kursów, które wzbogacają i rozwijają wiedzę i umiejętności zawodowe!


szkolny koordynator projektu
Aneta Bator


 Ogłoszenie pdf >>>  
     
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2018