Uczestnictwo ZSKU w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
dodany przez A.Bator dnia 2016-12-20
 
14444019395700.jpg

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE uczestnikiem projektu
„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt jest realizowany przez Urząd Miasta Krosna i obejmuje 10 krośnieńskich szkół zawodowych (7 techników i 3 zasadnicze szkoły zawodowe). Wśród nich jest Technikum Nr 7 w ZSKU.

Celem głównym projektu, realizowanego w okresie od listopada  2016 do października 2019, jest zwiększenie szans absolwentów krośnieńskich szkół zawodowych na zatrudnienie poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego - dodatkowe wyposażenie pracowni zawodowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, umożliwienie uczniom i uczennicom odbycia staży/praktyk u pracodawców, zdobycie dodatkowych kwalifikacji po ukończeniu specjalistycznych kursów.

Już od stycznia na szkolnej stronie internetowej pojawią się ogłoszenia dotyczące rekrutacji na:
  • kursy („Kurs fotografii”, „Kurs projektowania i zarządzania stronami  internetowymi”, „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych”)
  • wakacyjne płatne staże zawodowe u pracodawców  
  • wyjazd studyjny na targi poligraficzne do Poznania


Projekt wspiera również nauczycieli krośnieńskich szkół zawodowych,  którzy zostaną objęci wsparciem w postaci studiów podyplomowych związanych z nauczanym zawodem lub pokrewnym.

Projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Dokument PDF >>>  
     
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2018