BARDZO WAŻNE KOMUNIKATY DLA MATURZYSTÓW!!!
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-02-28

1)    Prosimy wszystkich maturzystów o sprawdzenie terminów ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych. W przypadku pokrywania się terminów egzaminów prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do sekretariatu (pokój 101A) lub kontakt telefoniczny nr. 134368821 w.12

2)    Wyznaczone godziny maturalnych egzaminów ustnych dla poszczególnych uczniów mogą ulec zmianie, dlatego prosimy o ponowne sprawdzenie (najpóźniej dzień przed egzaminem) na naszej stronie internetowej http://zespol.cku.krosno.pl w linku matura.

3)    Maturzyści powinni zgłosić się na egzaminy, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu i mieć ze sobą dowód osobisty.

4)    Maturzyści skierowani z OKE w Krakowie powinny mieć ze sobą oryginał świadectwa ukończenia szkoły.

5)    Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie przypomina, że do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać.


       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020